4441062


YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ VE SEDASYON UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ACİL HASTA KABUL PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİLGİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ENFEKSİYON KONTROL PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HASTANIN GÜVENLİ TRANSFERİ PROSEDÜRÜ

ÇOCUK İSTİSMARI ÖNLEME PROSEDÜRÜ

HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI PROSEDÜRÜ

YATAKLI SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL HASTA KABUL PROSEDÜRÜ

HASTANIN SERVİSE KABULÜ PROSEDÜRÜ

HASTA VE HASTA YAKINLARI MEMNUNİYET ANKETLERİ

HASTA MAHRAMİYETİNİN SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

İLAÇ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

VERİLİŞ YOLLARINA GÖRE İLAÇ UYGULAMA VE ADVERS ETKİ, İLAÇ HATALARI BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI, HAZIRLANMASI VE TAŞINMASI PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN HAZIRLANMASI VE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TOPLANTI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEM PROSEDÜRÜ

KOMİTELER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM , ONARIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ARŞİV HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

YOĞUNBAKIM VE AMELİYATHANE TEMİZ HAVA KONTROL PROSEDÜRÜ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM ve AFET YÖNETİM GÖREV TANIMI

BEYAZ KOD EKİBİ GÖREV TANIMI

BİYOKİMYA LABORATUVARI ANALİZ KOMİSYONU GÖREV TANIMI

TIBBİ LABORATUVAR TESTLERİ KULLANIMI İZLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

STERİL ALANDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

STERİL OLMAYAN ALANDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

YARI STERİL ALANDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ GÖREV TANIMI

NÜTRİSYON DESTEK TEDAVİ ALGORİTMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ GÖREV TANIMI

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV TANIMI

ACİL HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

ACİL SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

AMBULANS ŞÖFÜRÜ GÖREV TANIMI

AMELİYATHANE HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

AMELİYATHANE SORUMLUSU GÖREV TANIMI

AMELİYATHANE YARDIMCI PERSONELİ GÖREV TANIMI

ANESTEZİ TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI GÖREV TANIMI

ANLAŞMALI KURUMLAR PERSONELİ GÖREV TANIMI

ARŞİV SORUMLUSU GÖREV TANIMI

ATT GÖREV TANIMI

BAŞHEKİM YRD. / MESUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI

BAŞHEKİM /MESUL MÜDÜR GÖREV TANIMI

BAŞHEMŞİRE GÖREV TANIMI

BEYİN VE SİNİR CERRAHİ UZMANI GÖREV TANIMI

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

BİYOKİMYA UZMANI GÖREV TANIMI

ÇAMAŞIRHANE PERSONELİ GÖREV TANIMI

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

DANIŞMA –YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ TANIMI

DERMOTOLOJİ HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

ECZACI GÖREV TANIMI

EKG / EFOR /SFT HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

ELEKTRİK TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

FİZİK TEDAVİ VE RAHABİLİTASYON UZMANI GÖREV TANIMI

GENEL CERRAHİ UZMANI GÖREV TANIMI

GENEL MUHASEBE PERSONELİ GÖREV TANIMI

GENEL MUHASEBE SORUMLUSU GÖREV TANIMI

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

HASTA KAYIT VE YATIŞ SEKRETERİ GÖREV TANIMI

İÇ HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMA NI GÖREV TANIMI

KALİTE DOKÜMAN SORUMLUSU GÖREV TANIMI

KALİTE DİREKTÖRÜ GÖREV TANIMI

KARDİYOLOJİ HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

K.B.B HASTALIKLARI UZMANI GÖREV TANIMI

LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

LABORATUVAR TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

MEDİKAL KOORDİNATÖR GÖREV TANIMI

MR. TEKNİKERİ GÖREV TANIMI

NÖROLOJİ UZMANI GÖREV TANIMI

OTROPEDİ UZMANI GÖREV TANIMI

ÖZEL SİGORTA VE BANKALAR SORUMLUSU GÖREV TANIM

POLİKLİNİK HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

PRATİSYEN DOKTOR GÖREV TANIMI

RADYOLOJİ SEKRETERİ GÖREV TANIMI

RADYOLOJİ TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

RADYOLOJİ UZMANI GÖREV TANIMI

RANDEVU SEKRETERİ GÖREV TANIMI

SATIN ALMA MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

SEKRETER SORUMLUSU GÖREV TANIMI

SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

SORUMLU EBE GÖREV TANIMI

SUPERVİSOR GÖREV TANIMI

ŞÖFOR GÖREV TANIMI

TEKNİK SERVİS SORUMLUSU GÖREV TANIMI

TIBBİ ATIK PERSONELİ GÖREV TANIMI

TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLU TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

ÜROLOJİ UZMANI GÖREV TANIMI

YARDIMCI PERSONEL GÖREV TANIMI

YOĞUNBAKIM HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

YOĞUNBAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

DİYETİSYEN GÖREV TANIMI

FİZYOTERAPİST GÖREV TANIMI

EFOR HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

SFT HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

HEMOVİJİLANS HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

YOĞUN BAKIM SORUMLU HEKİMİ GÖREV TANIMI

HASTANE TİBBİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

DİSİPLİN KURUL YÖNERGESİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 KURUMSAL HEDEFLER

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU GÖREV TANIMI

EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV TANIMI

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

TRANSFÜZYON KOMİTESİ GÖREV TANIMI

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI

BİNA TURU EKİBİ GÖREV TANIMI

MAVİ KOD EKİBİ GÖREV TANIMI

BEBEK DOSTU HASTANE KOMİTESİ GÖREV TANIMI

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ GÖREV TANIMI

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

2017 YILI ÖZDEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

DOĞUM HİZMETİ VEREN TÜM HASTANELER İÇİN BAŞARILI EMZİRMEDE 11 ADIM

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLAR İÇİN EMZİRMEYİ DESTEK 7 ADIM

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İş Akışı

İletişim Bilgilerimiz